980.6km vẫn gần bên nhau

Tiểu ngốc của e
E mong hai ta sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé