9.9km vẫn gần bên nhau

Chúng tôi ở cùng thành phố nhưng ở hai quận huyện khác nhau, vì là tâm dịch nên dù không quá xa nhưng chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách để dịch bệnh đi qua chúng tôi sẽ ở bên nhau nhiều hơn