9.7km vẫn gần bên nhau

“Hóa ra chỉ cần trái tim rung động, thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành vô nghĩa.” – Mình ko tin một người chưa từng quen biết, nhắn tin online lại có thể quen bền lâu, mình càng ko tin quen nhau thời gian ngắn sẽ kết hôn, mình còn dự định ngoài 30 mới có Vợ. Và rồi… Nhắn tin trên mess, tìm hiểu được 2 tháng và mình sắp có Vợ lúc 25 tuổi!