7.7km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách bao xa không quan trọng
Quan trọng là anh vẫn mãi trong tim em ❤️