6802.8km vẫn gần bên nhau

Yêu xa như thể yêu nhau với cái điện thoại, những lúc buồn không nói cũng chẳng ai biết, những lúc ốm chỉ nhận được hai chữ *ôm ôm* trên điện thoại.
Yêu xa là cả một hành trình mà phải gửi nhớ thương qua mây qua gió, luôn có một người để đợi, một chốn để tìm về và vẫn bình yên, hạnh phúc bởi có một người ở xa.
Yêu xa là đợi đến ngày chúng ta thuộc về nhau <3