6093km vẫn gần bên nhau

Vô tình Gặp Gỡ em qua game và rồi a nhận ra rằng em là thế giới của a, mãi yêu em
chờ em