606.1km vẫn gần bên nhau

Dù khoảng cách xa bao nhiêu đi nữa thì mình cũng yêu Khánh Ly nhieuuuu