523.6km vẫn gần bên nhau

– hết dịch, anh vào Sài Gòn lại chứ ?
– Chắc chắc rồi, đợi dịch lắng xuống đã, nhưng sao ?
– à, chỉ muốn mượn anh chở em đi ngắm hoàng hôn, ăn những thứ thèm bữa giờ á, rồi chụp hình 2 đứa nữa nhé.
Chở em thì gương trái anh nhìn đường, gưởng phải anh nhìn em nhé.
– Hmm, mượn á ? rồi có phí gì không đó.
– đương nhiên có rồi.
Xăng em sẽ đổ đầy bình, còn tình anh đổ đầy tim em là được thôi. ?