51km vẫn gần bên nhau

2 vợ chồng ở cùng 1 thành phố thôi, có thể không tính là xa được, nhưng thành phố Hồ Chí Minh lại đang là vùng dịch, mà chồng mình thuộc lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số nên từ khi thành phố chớm có dịch thôi là 2 đứa chưa gặp nhau 2 tháng rồi. Có chồng là người của nhà nước thì những lúc như thế này phải chấp nhận, nhưng mình đang có em bé lại ở 1 mình nên càng tủi thân nhiều hơn, chỉ biết an ủi động viên nhau qua màn hình điện thoại và mong đất nước mau dập được dịch. Cầu mong cho chồng mình và tất cả những anh hùng đang ở tuyến đầu chống dịch luôn thật nhiều sức khoẻ. ❤️❤️❤️