5.3km vẫn gần bên nhau

Mình ở ngoài bắc, ảnh trong năm mỗi lần mình về quê là xa cách nghìn cây số. Nhớ lắm mà điện thoại ảnh hư loa gọi không nghe được nhưng mà vẫn chưa có cơ hội đổi điện thoại khác. Tham gia mong nhận được giải để làm quà cho anh