44.7km vẫn gần bên nhau

Cậu ấy phải ở lại Sài Gòn vì là tuyến đầu chống dịch và tham gia Hiến máu nhân đạo nữa. Luôn quý trọng anh ấy!