4.2km vẫn gần bên nhau

Hé lu xì co pi ớt ? “Thật sự mà nói, em chưa từng tin vào hai chữ “mãi mãi”, có những chuyện quá khắc nghiệt khiến em phải cực đoan nó như vậy. Nhưng suy cho cùng, những thứ của mình rồi sẽ là của mình, đi một vòng lớn, hai người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau. Trên đời “Vạn sự tùy duyên” vậy nên là Duyên còn hay Duyên tận vẫn hãy để chúng diễn ra một cách tự nhiên nhất, chân thật nhất, cưỡng cầu âu cũng là một lần khiến bản thân mệt mỏi.
Anh, hôm nay là của em, em chắc chắn một điều như thế, nhưng không có nghĩa ngày mai vẫn còn là của em, em chỉ mong muốn, “mãi mãi” của chúng ta chính là những gì chúng ta trải qua cùng nhau ngày hôm nay và những ngày trước đó.”
Yêu thương!