306.1km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách trong sự sống không phải là sự sống chết . Mà là lúc anh và em ở bên cạnh nhau mà không biết mình yêu nhau nhiều như thế nào .Sẻ mải mải nắm tay em đi đến hết kiếp con người .!AP11