298.3km vẫn gần bên nhau

Chúng tôi yêu nhau tròn 1 năm rồi ❤ trai qua những vuii buồn kỉ niệm, và những khoảnh khắc hạnh phúc cùng bên nhau. Chuyện khum suôn sẻ như chúng ta nghĩ – chúng tôi đã chọn cách rời xa nhau 1 thời gian. Trái đất tròn thật đấy. Chúng tôi lại tìm thấy nhau trong cuộc sống này, và làm lại từ đầu cùng nhau❤ Chúc Mọi người trên thế giới này sẽ luôn có 1 tình yêu thật đẹp cho riêng mình ❤