233.7km vẫn gần bên nhau

Tình cảm của 1 người không cần phân biệt rõ ràng giữa tuổi tác, địa lý, học thức, tầng lớp hay cả giới tính. Chỉ cần 2 trái tim cùng nhau cảm nhận được hạnh phúc, thì sẽ đủ mạnh mẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. ??