206.5km vẫn gần bên nhau

Gặp được chú là điều mà con không bao giờ dám nghĩ đến , nhưng con đã đc gặp chu và đc chụp chung với chú là điều mà con rất vui. Cảm ơn chú ạ ♥️