198.8km vẫn gần bên nhau

Cô cháu tôi mỗi người một tỉnh. Địa lý cách trở nhưng những tấm hình đã gắn kết Cô, cháu tôi xích lại gần nhau hơn. Chị 2 ở Lâm Đồng, Cô ở Huế tôi ở bình dương 3 cô cháu gặp nhau chắc được 1 tiếng đồng hồ nhưng cũng tâm sự biết bao nhiêu chuyện. Và lúc chia tay cũng không quên chụp chung tấm hình làm kỷ niệm