18.5km vẫn gần bên nhau

Đây là hình ảnh một người bạn của tôi trong chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi, dù đang cách xa không biết xa hay gần.
Lúc nghĩ gần thì nó gần, nghĩ xa thì sẽ xa.
Giờ nghĩ lại là một khoảng thời gian khá xa chúng ta chưa gặp nhau lại, nhớ lại hồi mà loạt kỉ niệm nó ùa về, đi đằng này đi đằng kia. Chúng ta lênh đênh trên đất nước ngoài, oh chao nó phêu. Đã gần 2 năm chưa gặp nhau để mà tám chuyện, bàn việc những dự định tiếp theo.
Giờ thì tình hình dịch và công việc mỗi người cách xa mà như gần, gần như mất liên lạc nhau.
Hy vọng sự gắn kết này mà mình lại gần nhau hơn trao đổi dự định bay tiếp.
Phill