168.3km vẫn gần bên nhau

Một mình tự đặt chân đến mảnh đất xa lạ và cũng là lần tôi phải yêu xa , đặc biệt hơn là anh ấy là bộ đội nên chúng tôi rất ít có thời gian cho nhau ,nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy , yêu anh ấy nhiều hơn , sẽ là hậu phương vững chắc của anh?.