14842.2km vẫn gần bên nhau

Mong sớm được gặp nhau để cùng selfie?