14577.9km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lý nhưng những hình ảnh selfie luôn giúp chúng tôi gần nhau hơn, nghe tin anh phải phẫu thuật vai lúc đó em chỉ biết mong anh nhanh chóng khỏi thôi, em đã khóc rất nhiều, giờ anh đỡ và em cũng chỉ biết nhẹ nhõm.