14.9km vẫn gần bên nhau

Có VIVO đập tan COVID. Những ngày cách ly sẽ trôi qua nhanh chóng thôi. Cố lên em nhé