119.1km vẫn gần bên nhau

Tôi và cha tôi xa nhau cũng khá lâu cũng do tình hình dịch bệnh mà tôi và ông ấy vẫn chưa được . mong sớm hết dịch để được gặp cha ❤