1143.6km vẫn gần bên nhau

Cuộc điện thoại
Chúng tôi không giống những cặp đôi khác được nói chuyến thường xuyên với nhau. Có lần cô ấy thi cuối kì, gần 3 tuần trời chúng tôi không hề liên lạc gì với nhau, đến mức tôi phải nghĩ là giữa hai chúng tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, chứ sao có thể bận đến mức không có cả thời gian để nói với tôi một vài câu. Tôi nghĩ cứ thế mãi thì không được, thế nhưng ngay sau khi cô ấy vừa thi xong môn cuối cùng, tôi đã nhận được điện thoại: “Nhớ anh quá đi thôi!”.