1007km vẫn gần bên nhau

Tôi và anh là 2 người xa lạ nhưng âm nhạc của anh đã khiến tôi bất đến anh và thân thiết vs anh hơn tôi luôn hương về anh luôn ủng hộ và theo dõi anh dù xa hay gần anh luôn là động lực của tôi