1.1km vẫn gần bên nhau

Ở chung nhà với mẹ bao lâu nhưng không bao giờ 2 mẹ con selfie. Giờ con ra riêng mới có ảnh selfie với mẹ trong chuyến du lịch Côn Đảo này. Mẹ mình như chú chim nhí nhảnh, thích đi muôn nơi, còn mình thì chỉ thích ngồi yên một chỗ thôi. Nay dịch tới, mẹ mình chẳng đi đâu ra khỏi xóm, đứa ít dịch chuyển như mình lại năng về thăm mẹ nhiều hơn. Chỗ mình và mẹ chưa có dịch. Mong sao dịch bệnh mau hết để cuộc sống mọi người trở lại bình thường.