35474km vẫn gần bên nhau

Thời điểm chúng tôi quen nhau,anh ấy đã chuẩn bị qua Nhật. Thật bất ngờ khi anh ấy không nói chia tay tôi như những người khác. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc,mặc dù anh ấy bận đến tận khuya nhưng vẫn dành thời gian để nói chuyện và chúc tôi ngủ ngon. Chúng tôi đã yêu nhau được một năm,thật nhớ anh ấy