0km vẫn gần bên nhau

Dù cách xa nhưng ta vẫn luôn tin tưởng và hướng về nhau nhiều hơn yêu thương nhau nhiều hơn.