0km vẫn gần bên nhau

Dù chúng ta xa nhau rất nhiều nhưng ViVo đã đẹp lại cho chúng tôi cảm giác được gần nhau hơn.