0km vẫn gần bên nhau

Chúng tôi là bạn từ nhỏ nhưng 2 gia đình phải xa nhau
Hồi nhỏ 2 đứa chúng tôi thick chơi đùa với nhau và lôi máy ảnh ra chụp.
Nhớ mãi không quên được