0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách như nào , trái tim tôi luôn hướng về anh
I LOVE YOU ❤