0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách nhau bởi tình hình dịch bệnh nhưng con và gia đình luôn mong được ngày gặp lại út. Cảm ơn út vì luôn yêu thương con!