0km vẫn gần bên nhau

Tuy hai chúng tôi lúc đầu không quen biết gì với nhau.Nhưng lại thấy những tấm ảnh selfie của nhau lại cảm thấy thân thuộc nhau một cách lạ thường.Hai con người vốn dĩ xa nhau muôn trùng nhưng tôi đoán một ngày nào đó bọn tôi có thể chụp nhau một tấm hình rất đẹp để làm kỉ niệm tuyệt vời.