0km vẫn gần bên nhau

Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Chỉ cần em tiến tới 1 bước… Anh nhất định sẽ bước nốt 999 bước còn lại để đến bên em phải không anh… Tình yêu là một thứ gì đó rất khó để diễn tả thành lời, lại càng khó để định nghĩa bằng một câu, chỉ biết rằng khi ấy hai trái tim chúng tôi hòa chung nhịp đập… Tuy nhiên, tình yêu cũng như cuộc sống sẽ chẳng diễn ra như ta mong muốn, và đôi khi có nhiều khoảng cách vô hình chung đẩy hai ta càng xa dần, xa dần và lạc mất nhau mãi mãi. Khi ấy, chúng tôi không hề im lặng mà chấp nhận đau thương chúng tôi luôn mạnh mẽ đứng dậy và vượt qua những khó khăn, mệt mỏi, nói lên những tâm tư trong lòng để khoảng cách tình yêu không còn là trở ngại…