0km vẫn gần bên nhau

Tôi vs anh là 2 ng xa lạ , nhưng âm nhạc của anh đã mang tôi biết tới anh dù khoảng cách xa hay gần thù tôi luôn tin tưởng và ủng hộ anh , a luôn là động lực của tôi