0km vẫn gần bên nhau

Có người yêu cỡ nào cũng không thể nào thay thế được đứa em gái dễ thương đáng yêu này được. ??