0km vẫn gần bên nhau

Trong cuộc đời này thì mẹ là người mình yêu thương nhất. Cho dù sao này có cách xa bao nhiêu thì còn vẫn luôn nhớ và yêu thương mẹ nhiều. Còn yêu Mẹ. ?