0km vẫn gần bên nhau

Tình yêu của anh dành cho em suốt 25 năm qua luôn đong đầy và hạnh phúc trong tin em, không có khoảng cách nào chia cách đôi ta được. Em yêu anh. ❤️