0km vẫn gần bên nhau

chúng tôi là bn nhưng vì vài lý do mà phải rời xa nhau . hy vọng chúng tôi có thể gặp lại nhau sau khi hết dịch. tôi cx hy vọng có thể đạt giải nhất để dành bất ngờ cho ng bn này của tôi .