0km vẫn gần bên nhau

Đi qua một đoạn đường quen thuộc nay bỗng thấy khó khăn lại thấy mình trưởng thành thêm một chút. Lúc ấy lại thấy biết ơn những thất bại mình đã đi qua.
Nếu không có những người những nơi từng từ chối, chắc gì mình đến được người, chỗ phù hợp nhất. Cứ giữ vững niềm tin, ai rồi cũng sẽ ổn, chỉ cần kiên nhẫn thôi.
Niềm tin quan trọng là đặt đúng nơi, đúng lúc và quan trọng là đúng người. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, em sẽ trân trọng và giữ gìn.