0km vẫn gần bên nhau

Trước giờ, mình chưa bao giờ đề ra mẫu bạn gái lý tưởng sẽ như thế nào mà quan niệm rằng duyên đến ắt sẽ gặp. Điều duy nhất mình mong muốn ở bạn gái là người đó sẽ yêu thương và cưng chiều mình, thế thôi. Và Mình đã gặp được, thậm chí là gặp được một người vượt xa tưởng tượng của mình.