0km vẫn gần bên nhau

Xa thật đó…nhưng tim em vẫn luôn hướng về anh.