0km vẫn gần bên nhau

tròn 1 năm quen nhau rùi, mãi như vầy nhaa❤️❤️