0km vẫn gần bên nhau

Người ầy là cả thanh xuân tuổi nhưng tôi chưa gặp người đó bao giờ chỉ nhìn ngươi đó qua màng ảnh điện thoai thôi rất mong vivo gửi yêu thương để e có thể gặp người đó 1 lần