0km vẫn gần bên nhau

Tôi và anh ấy đến nay cũng đc 3 năm. Vì dịch covid nên tôi thất nghiệp nên ở nhà. tuy xa nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau