0km vẫn gần bên nhau

Cậu ấy là thần tượng của tôi, chưa từng có cơ hội gặp mặt nhưng tôi luôn thương yêu và ủng hộ cậu ấy hết mực!