0km vẫn gần bên nhau

Gặp nhau là duyên-yêu nhau là phận. Dù có nhiều lời động viên hay những câu nói tiêu cực muốn hai ta xa rời nhau. Dù cách xa địa lý hay anh phải chờ em 7 năm. Thì tình yêu 8 năm qua của anh và em sẽ tiếp tục mãi…một đời…một kiếp…