0km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách mấy Em vẫn luôn dõi theo anh.Thương anh❤