0km vẫn gần bên nhau

Khoảng cách giữa chúng tôi rất xa, chắc sẽ rất khó để có thể gặp được nhau một lần. Nhờ vivo đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Tuy tôi chẳng thể dõi theo bước chân cậu ấy trong các show diễn nhưng tôi sẽ mãi theo đuổi cậu bằng tất cả năm tháng tuổi trẻ của mình