0km vẫn gần bên nhau

Dù xa quê đi lam nhưng thuong gọi …